เราดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ 

Vehi professional skin

1. โทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แจ้งความต้องการของลูกค้า เช่น ประเภทของสินค้าที่ต้องการผลิต ขั้นตอน และกระบวนการผลิต ได้ที่เบอร์ 081-484-484-5 หรือ Line : @brandoem หรือ Line เบอร์ 081-484-484-5​

2. นัดหมายเพื่อคุยรายละเอียด ลูกค้าสามารถนัดหมายได้ที่บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็มฯ หรือ สามารถแจ้งสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกเพื่อให้พนักงานไปพบเพื่อให้ข้อมูลตามวัน เวลา สถานที่ ที่ลูกค้าสะดวก

3. เสนอสูตรสินค้าตามที่คุยในวันนัดหมาย เพื่อให้ลูกค้าประเมินในลักษณะภายนอก และสรรพคุณโดยรวมเพื่อหารือในการปรับสูตรในขั้นต่อไป

4. ปรับสูตรตามข้อตกลง ตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถปรับสูตรจนกว่าลูกค้าจะพอใจในสูตรโดยอยู่ในเงื่อนไขในสินค้าเดิม

5. สรุปสูตรตามที่ลูกค้าพอใจ เมื่อลูกค้าได้ทดลองสินค้าและพอใจในสูตรแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งสรุปสูตรกับทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

6. ออกเอกสารใบเสนอราคา ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบเสนอราคาจากฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการชำระเงินมัดจำ 50%

(One Stop Service) 

7. ทดสอบประสิทธิภาพสินค้าที่สรุปสูตรแล้ว ในระหว่างการดำเนินการอื่น ทางบริษัทฯ จะทำการทดสอบประสิทธิภาพและผลการใช้โดยผู้ใช้จริงประมาณ 10-30 คน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

8. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หลังจากได้รับมัดจำ 50% เรียบร้อยแล้ว 

9. ผลิตสินค้า ตามปริมาณที่ระบุในสัญญา 

10. บริษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ของบริษัทฯ เมื่อทำการออกแบบเสร็จแล้วจะจัดส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ แต่หากลูกค้าต้องการออกแบบเองสามารถส่งไฟล์ ถึงฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ทาง Email: brandoem.co.th@gmail.com เพื่อดำเนินการต่อไป

11. บริษัทฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียน อย. ตามกฎหมายประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาในการยื่นจดแจ้ง อย. ประมาณ 15-30 วัน

12. กระบวนการบรรจุวัตถุดิบ ตามจำนวนและปริมาณตามสัญญา โดยกระบวนการบรรจุโดยเครื่องจักรทันสมัยจากประเทศเกาหลีใต้

13. ตรวจสอบสินค้าเพื่อนำเข้าประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะจัดส่งเข้าสู่ประเทศไทย 

14. ดำเนินการด้านศุลกากร และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถเช็คความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า งานบริการพร้อมให้บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน สินค้าทุกชนิดผลิตจาก ดร.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสูตร เพื่อพัฒนาสูตรสินค้าให้มีความชัดเจนด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับให้สินค้า Premium ด้วยบรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีใต้ ผสานกับงานออกแบบและผลิตชิ้นงานจากกราฟฟิคดีไซน์ หลากหลายสไตล์ สร้างสรรค์งานได้อย่างพึงพอใจ เพื่อยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานพร้อมจำหน่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด