การเพิ่มมูลค่าสินค้า​

การเพิ่มมูลค่าสินค้ามิได้เกิดจากการใช้สารประกอบที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องควบคู่ไปพร้อมกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้เป็น หลักการสำคัญใน

บางครั้งวัตถุดิบและสารประกอบที่ใช้มีราคาสูงและมีสรรพคุณที่เลอค่า    แต่หากไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็อาจจะทำให้วัตถุดิบนั้นๆ  ด้อยค่าลงไป   เราจึงคำนึงถึง   ชนิดของวัสดุที่ใช้ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อวัตถุดิบ  เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถป้องกันสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถบริโภคได้ปกติอย่างปลอดภัย    บริษัทฯ    ของเรา เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากประเทศเกาหลีใต้ด้วย   เราคำนึงถึงความสำคัญของผู้บริโภค   ใน

การใช้งาน เราจึงเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้  เพื่อภาพลักษณ์และเพื่อการใช้งานที่สะดวกสำหรับผู้บริโภค​

เคยไหมในบางครั้งที่ซื้อครีมเพื่อนำมาใช้ แต่ปรากฏว่ากดไม่ออกบ้าง สีจากบรรจุภัณฑ์ลอกติดมือบ้าง และปัญหาอื่นๆนอกเหนือจากนี้   ถึงตรงนี้คงมองภาพออกแล้วว่าทำไมบริษัทฯ ของเราจึงต้องให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ให้กับลูกค้า เพราะเราเอาใจของลูกค้าและผู้ใช้สินค้ามาใส่ใจเรา บางคนก็หัวเสียกับการใช้สินค้าที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็เป็นหัวใจหลักของสินค้า เราจึงมีกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบให้สินค้ามีความพรีเมี่ยม โดยหลักที่เรายึดถือคือ การออกแบบโดยใช้ข้อมูลที่ชัดเจน ผู้บริโภคสามารถเห็นและจับต้องได้ถึงความรู้สึกที่สะดวกและปลอดภัยในการใช้

AIRLESS

DIP

DROPPER

TONER

AIRLESS

STANDARD

PALETTE

COMPACT

POWDER

MASCARA

EYELINER

LIP STICK

LIP GLOSS

AIRLESS

APPLICATION

STANDARD

TOTTLE

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด