ด้วยมิตรภาพระหว่างโรงงานทั้งหมดในประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นพันธมิตรด้วยดีกับบริษัทฯของเราเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน  ขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่  ที่ทำธุรกิจกับเรา ในแต่ละโรงงานมีความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าของ BrandOEM เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติในทางธุรกิจ และเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าได้ผลิต เพื่อประโยชน์ในช่องทางการสร้างยอดขายต่อไป​

 

BrandOEM

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด