ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการค้าขายในด้านความงามมีอัตราการแข่งขันที่สูง 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล การสร้างจุดเด่นหรือจุดขายที่ชัดเจน
จะทำให้ลูกค้าสนใจและเลือกผลิตภัณฑ์ของเราได้ 
แต่แม้ว่าสินค้าเราจะมีคุณภาพมากแค่ไหน จะไร้ประโยชน์หากลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงสินค้า​

การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ล้วนต้องมีการสร้างแบรนด์โดยการทำการตลาดในหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในสินค้าและบริการกลยุทธ์ทางตลาดคือตัวชี้วัดผลของการประกอบธุรกิจและเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งเปรียบหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางให้เราได้เดินตามแผนที่ไปยังจุดหมายอย่างไม่หลงทาง และไม่เสียเวลา​

บริษัทฯ ของเรานั้นนอกจากจะมีจุดแข็งในด้านการผลิตสินค้าจากกว่า 50 โรงงานในประเทศทั่วเกาหลีใต้ แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนการทำการตลาดที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้ประสบผลสำเร็จในธุรกิจความงาม  เพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่า การมีเพียงสินค้าที่ดีเยี่ยม ไม่ได้หมายถึงการอยู่รอดในธุรกิจนี้  เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และนักสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งทีมงานที่คอยดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน เพราะเราเล็งเห็นว่า การตลาดคือมิติหลักของการขาย

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด