ผู้หญิงมักมาคู่กับความงาม ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากดูดี ไม่อยากสวย ปุ้ยเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามถ้ามองถึงการทำธุรกิจปุ้ยคิดเสมอว่าธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่มีความ ยั่งยืนและมีกราฟที่ขึ้นสูงตลอด ปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองเพราะคิดเสมอว่าการมีแบรนด์สินค้าสินค้านั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากสามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานได้เลยทีเดียว​

 

แต่ความยั่งยืนของแบรนด์ต้องประกอบด้วยหลายส่วน ทั้งในเรื่องของสารประกอบที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ต้องให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านการวางกลยุทธ์การตลาดและที่สำคัญในด้านของกฎหมายทั้งประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องในทุกส่วนปุ้ยเคยคิดว่าหากมีแบรนด์สินค้าสิ่งที่ปุ้ยอยากให้เป็นก็คือการทำให้คนรักในแบรนด์สินค้ามากกว่าการที่จะขายของได้เพียงอย่างเดียว

 

เหตุผลที่ปุ้ยมั่นใจในการทำธุรกิจด้านความงามกับประเทศเกาหลีใต้ ปุ้ยคิดว่าเกาหลีใต้เป็นสังคมที่เรื่องความสวยความงามไม่เคยขาดหายไป นวัตกรรมใหม่ๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากประเทศนี้ ด้วยจุดเด่นของธุรกิจความงามในประเทศเกาหลีใต้เน้นความเป็นธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนและให้คุณภาพสูงได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม และเหตุที่ปุ้ยเลือกที่จะทำธุรกิจกับโรงงานผลิตสินค้าความงามมากกว่า 50 โรงงานที่ประเทศนี้ เพราะคนไทยที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์มีความต้องการสูงที่อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองภายใต้การผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ (Made in Korea)

 

และด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต่างกัน ทำให้ปุ้ยต้องการสร้างแบรนด์ให้กับเจ้าของแบรนด์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น คนที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของแบรนด์ แต่ยังไม่ต้องการลงทุนมากเราก็มีโรงงานในประเทศเกาหลีใต้ที่รองรับในการผลิตจำนวนที่ไม่มาก หรือในลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เราก็มีโรงงานอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีที่สามารถดูแลสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังให้บรรลุเป้าหมายในธุรกิจได้

 

ปุ้ยค่อนข้างพิถีพิถันในการคัดสรรสารประกอบที่ใช้ในทุกๆผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นหลักเพราะปุ้ยคิดว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบอกต่อในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นการตลาดที่ดีที่สุดนอกเหนือจากภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ การที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำหรือไม่ก็เป็นเพราะผลลัพธ์ที่ได้ซื่งก็ได้มาจากการผสมผสานของสารประกอบแต่ละชนิด

 

สารประกอบที่ใช้ต้องเหมาะสมกับผิวของคนไทยและปุ้ยมั่นใจว่าเจ้าของแบรนด์จะสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอนเพราะการขยายตัวในธุรกิจความงามเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เทรนด์การบริโภคในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล ฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้หากวาง

 

ตำแหน่งและกลยุทธ์ของสินค้าอย่างถูกต้องแล้วจะขายสินค้าไม่ได้ เพราะปัจจุบันเปอร์เซนต์ของคนที่สร้างแบรนด์ยังมีจำนวนไม่มากหากเทียบกับจำนวนผู้บริโภคและความชอบที่แตกต่างกันของผู้บริโภคทำให้ส่วนแบ่งการตลาดยังคงมีเพียงพอ

 

เพราะปุ้ยเชื่อมั่นว่าด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้าจะทำให้คนไทยได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ เจ้าของแบรนด์มีสินค้าที่ดีในการสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจของตัวเองภายใต้การดูแลและควบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในทุกส่วนจากประเทศเกาหลีใต้ โรงงานที่ปุ้ยเลือกที่จะผลิตให้กับลูกค้าในแต่ละแบรนด์ต้องสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ในทุกขั้นตอน ด้วยประสบการณ์และแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ความงามและการสร้างแบรนด์ที่ปุ้ยได้สะสมมามากกว่า 10 ปี จนถึงวันนี้ปุ้ยมั่นใจว่า สาเหตุที่กว่า 50 โรงงาน ในประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องการทำธุรกิจกับ BrandOEM ของเราด้วยเหตุเพราะเรามีความพร้อมในทุกส่วนที่จะสามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าให้เจริญก้าวหน้าและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อโรงงานในประเทศเกาหลีใต้เรามั่นใจที่จะสามารถพาลูกค้าให้เติบโตในธุรกิจความงามได้อย่างยั่งยืน

 

ประวัติการทำงานของปุ้ย

   เริ่มต้นวัยรุ่น-ปัจจุบัน

   - เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

   - ศาลเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี

   - ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคำพิพากษา

   - เลขานุการ(เจ้าหน้าที่ประจำ) องคมนตรี

   - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารบริษัท แบรนด์ แอนด์

     โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด