เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง(Knowledge)

   ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามถือเป็นธุรกิจประเภทที่อยู่ในอันดับต้นๆ แต่สำหรับผู้เริ่มธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ทราบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของการเป็นเจ้าของแบรนด์ ว่าจะเริ่มขั้นตอนไหนดี เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เข้าใจในการเริ่มธุรกิจ

BrandOEM จะมาเผยเคล็ดลับสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางให้รับฟังเป็นแนวทางในการเริ่มธุรกิจกัน

1. ศึกษาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ​

เริ่มต้นการทำกิจการอะไรสักอย่าง เราควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจมากที่สุดให้ได้รู้ว่าในสิ่งที่เราจะทำนั้น มีแนวทางไปในทิศทางใด ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในธุรกิจ ศึกษาข้อดีข้อเสียของธุรกิจสิ่งใดควรกระทำ และสิ่งใดไม่ควรกระทำ

2. การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย​

การที่เราจะลงทุนทำธุรกิจ ลูกค้าต้องรู้ก่อนว่าเราทำอะไร ขายให้กับใคร เพื่อการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคต อาทิเช่น การศึกษาว่าช่วงนี้ กลุ่มเป้าหมายของเรา มีสินค้ารูปแบบไหนที่กำลังเป็นที่นิยม ศึกษาสินค้าแนวเดียวกันที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดให้เรารู้ถึงสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราอยากได้และอยากใช้จริง เพื่อเป็นการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าที่ง่ายกว่าเดิม

3. ตรวจสอบงบประมาณของคุณ

เงินทุนงบประมาณ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากที่สุดของการเริ่มต้นธุรกิจ เพราะสิ่งนี้คือตัวชี้ทิศทางของเรา เราต้องบริหารเงินทุน ยอดขาย ผลกำไร ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการวางแผนทางการเงินได้อย่างไม่ติดขัด

4. ศึกษาและเลือกโรงงานผลิต

การเลือกโรงงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ เพราะในปัจจุบันโรงงานที่รับผลิตและสร้างแบรนด์นั้นมีค่อนข้างมาก แต่ก็มีความแตกต่างกันไป  เราควรศึกษาตรวจสอบว่าบริษัทนั้นๆ ใช้นวัตกรรมอะไร มีความน่าเชื่อถือหรือไม่  ใช้เทคโนโลยีอะไร และสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีทั้งในการผลิต และความสามารถในการบริการก่อนและหลังการขาย​

5. วางแผนการตลาด

เมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายและโรงงานการผลิตแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการคัดเลือกแบรนด์และตำแหน่งพื้นที่ที่คุณต้องการขาย ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้น วิธีขั้นตอนนี้ แนะนำควรมีที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อจะได้ช่วยวิเคราะห์แนะนำแนวโน้ม กลไกการตลาด ได้อย่างถูกต้องและตรงจุด เพื่อให้สินค้าของเราสามารถไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งไว้​

6. ออกแบบแบรนด์และบรรจจุภัณฑ์

การออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์นั้น เลือกหาสินค้าให้เหมาะกับวัตถุดิบ ลักษณะและวิสัยทัศน์ของแบรนด์  เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และควรคำนึงถึงการใช้งานให้เหมาะสม และไปในทิศทางเดียวกัน แบรนด์ คือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะจดจำได้เร็วที่สุด ดังนั้นแบรนด์จึงสำคัญอันดับต้นๆ การสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า และหาข้อแตกต่าง ก็อาจทำให้สินค้าอยู่ในอันดับต้นๆ ได้ค่ะ ถ้าเราไม่สะดวกหรือไม่มีความชำนาญในด้านการออกแบบ ก็สามารถใช้บริการจากบริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้​

7. สั่งผลิตสินค้า และจำหน่าย

การสั่งผลิตสินค้าต้องมั่นใจว่าเป็นสูตรที่ลูกค้าต้องการเป็นที่แน่นอนแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงปรับสูตรสำหรับสินค้าในภายหลังไม่เป็นผลดีกับเจ้าของแบรนด์ และความรู้สึกของผู้บริโภค การผลิตที่ดีต้องสามารถตรวจสอบถึงที่มีมาของสารประกอบที่ใช้ได้ เพื่อความมั่นใจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

8. พัฒนาธุรกิจแบรนด์ ตามจังหวะและโอกาส

ในปัจจุบัน แบรนด์แต่ละแบรนด์ มีการแข่งขันและพัฒนาสูตรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพราะผู้ใช้สินค้านั้น ย่อมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ได้ผลมากที่สุด เพราะความต้องการของคนเราย่อมไม่หยุดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดไป ถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่าก็ต้องเลือกตัวเลือกนั้น ตามเหตุผลข้างต้น จึงเป็นสาเหตุที่เราเจ้าของแบรนด์ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาธุรกิจสินค้าของเรา​

BRAND AND OEM CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท แบรนด์ แอนด์ โออีเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด